Her vil det kome referat frå ulike tilskipingar i Oslo Songdanslag. Jubileumsboka «Oslo Songdanslag 90 år» som kom ut i 2012, inneheld grundig dokumentasjon av laget til og med 2012. Så det som kjem her, vil vere eit og anna etter 2012. Under menyknappen «Historia» ligg ei kort oppsummering av historia med nokre bilete. For å leite etter eit innlegg/tema på denne heimesida, kan du søke med «lupa» i menyen øvst til høgre på sida.

Fin dagstur til Balke-senteret på Toten juni 2019

,
Det var 12 stk som deltok på Oslo Songdanslag sin dagstur til Peder Balke-senteret på Toten. Vi var velsigna med strålande fint ver og utsikta over Mjøsa var framifrå. Framifrå var også maten på den koslege kafeen og det var triveleg…

Sumaravslutning i mai 2018

,
Den vanlege avslutninga var tidleg i 2018 - før 17. mai. Som vanleg var det mat/drikke, allsang og dans - songdans og musikkdans. Her er to bilde frå kvelden.    

Øvingskvelden 14. april 2018

,
Det var ikkje så mange som møtte fram til øvinga måndag 14. mai 2018, men dei som kom fekk ei triveleg økt både ved bordet og på dansegolvet. Som vanleg starta vi med kaffi/te/kaker, og det var mange kaker å velje i!  Allsong brukar…

Årsmøtet i Oslo Songdanslag 2018

Laget hadde årsmøte måndag 5. februar 2018 i Halli. Det var 13 som møtte. Årsmøtet vart avvikla på vanleg måte, med godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2017, planar og budsjett for 2018. Vi vil drive neste år om lag som dei…

Songdansøvinga 13. november 2017 i OSL

Det var ikkje meir enn 6 par som møtte til songdansen denne kvelden. Men vi hadde som vanleg ei matøkt med allsang og dessutan ei orientering frå ein av medlemane i den nemnda i BLS som skal legge fram forslag om korleis BLS kan aktiviserast…

Oslo Songdanslag
Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo

Leiar Vebjørn Bakken
tlf 90194897

Org.nr: 974 926 857

Leiar Vebjørn Bakken
vebbak@online.no