Rettleiing i mange aktuelle dansar

Songdans – tekst og rettleiing
På www.folkedans.com ligg det mange omtaler/rettleingar av songdansar. Mellom anna alle dansane i Vebjørns kvite hefte, og mange av dansane i vanlege rettleiingsbøker. Rettleiingane er kortare enn dei i rettleiingsbøkene, og er skrivne av Vebjørn. Teksten er også teken med.
Lekkje: http://folkedans.com/danserettleiing/rettleiing1.htm#Songdans

Turdans – rettleiing
På www.folkedans.com ligg det mange omtaler/rettleingar av turdansar. Her finn du dei to dansane i Vebjørns kvite hefte, og mange av dansane i vanlege rettleiingsbøker. Rettleiingane er kortare enn dei i rettleiingsbøkene, og er skrivne av Vebjørn.

Lekkje: http://folkedans.com/danserettleiing/rettleiing1.htm#Turdans

Stildans/Balldans – rettleiing
Med «stildansar» eller «balldansar» meiner vi slike dansar som er normalt i bruk på såkalla «stildansball», som har vore vanleg dei siste 20-30 åra. Mange av dansane er dei same som turdansar som finst i dei norske rettleiingsbøkene. Ein stor del av dansane er frå 1800-talet, ein del eldre. Ein del av dansane er «direkte import» frå England – spesielt dei såkalla Playford-dansane. Dei aller fleste dansane er gruppedansar, oftast på rekkje eller i kvadrilje, men mellom stildansane finn vi også ein del pardansar.

På www.folkedans.com er det omtale/rettleiing av svært mange av dei stildansane som vert brukt. Rettleiingane er nokså kortfatta, og er skrivne av Vebjørn.
Lekkje: http://folkedans.com/danserettleiing/rettleiing1.htm#Stildans

Smålenenes historiske stildansgruppe, her er rettleiing til mange vanlege stildansar.

Sandarringen: Omtale av mange vanlege stildansar

Oslo Songdanslag
Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo

Leiar Vebjørn Bakken
tlf 90194897

Org.nr: 974 926 857

Leiar Vebjørn Bakken
vebbak@online.no