Haralds illustrerte folkeviser

Teiknaren og illustratøren Harald Aadnevik har vore medlem i Oslo Songdanslag i mange år. Han har vore spesielt interessert i folkevisene våre.

Han byrja lage «teikneseiar» av nokre viser, og dei vart publisert i lagsbladet til laget – «Fantefølje». I 200? reteikna han folkevisene i fargar, og saman med Oslo Songdanslag ga han i 200? ut eit hefte med ?? illustrerte folkeviser. Desse hefta vart populære og er nå utselt. Men her tar vi med eit par eksempel på illustrasjonane hans.

Oslo Songdanslag
Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo

Leiar Vebjørn Bakken
tlf 90194897

Org.nr: 974 926 857

Leiar Vebjørn Bakken
vebbak@online.no