Ein gong for månaden er det songdans/folkedans for alle på måndagar i Halli kl 20.00 – 22.00.
Stordans/folkeviser/mindre viser, kaffikveldar med songdans og musikkdans
Terminliste for hausthalvåret 2019:
Måndag 9. september Kaffikveld – musikkdans og songdans – for alle
Måndag 14. oktober Songdanskveld for alle (songdans/stordans/allsang)
Søndag 3. november Folkedanskveld/minikurs – vi er ansvarleg arrangør (!)
Måndag 11. november Songdanskveld for alle (songdans/stordans/allsang)
Måndag 2. desember Kaffikveld – juleavslutning – songdans og musikkdans – for alle

Oslo Songdanslag
Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo

Leiar Vebjørn Bakken
tlf 90194897

Org.nr: 974 926 857

Leiar Vebjørn Bakken
vebbak@online.no