Avskrift av gamle bøker i Oslo Songdanslag sitt arkiv.

Her finn di avskrift av møtebøkene til laget frå dei første 50 åra, frå stiftinga i 1922 til 1972. Det gir eit svært spennande innblikk i korleis laget utvila seg gjennom tidene, og korleis det mirakuløst nok overlevde mange kriser med lite pengar og få medlemer. Avskrifta er ordrett slik det står i møtebøkene. Dette er eit skattkammer for dei som har interesse for folkedansen før under og etter krigen! (I alt 244 000 ord!)

Trykk på lekkja, så blir pdf-fila lasta ned. :  Oslo Sangdanslag møtebok 1922 til 1972

Den handskrivne avisa til Oslo Songdanslag – Fantefølgje – frå 1927 og framover.
Her er avisa for perioden 1927 til 1934: Fantefylgje Oslo Songdanslag avskrift3 1927 til 1934

Oslo Songdanslag
Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo

Leiar Vebjørn Bakken
tlf 90194897

Org.nr: 974 926 857

Leiar Vebjørn Bakken
vebbak@online.no